Aktualizovaný seznam rozhodčích PA kraje

Aktualizovaný seznam rozhodčích PA kraje

Níže naleznete aktualizovaný seznam rozhodčích Pardubického kraje.

Modře podbarvení – se musejí zúčastnit přeškolení nejdéle do 31.12.2025.

Žlutě podbarvení – pokud se nezúčastní přeškolení do 31.12.2024 budou z databáze rozhodčích vyškrtnuti.