Zápisy výboru KAS

Níže naleznete ke stažení zápisy z výboru Pardubického krajského atletického svazu.

Zápis výboru KAS – 5.11.2018

Zápis výboru KAS – 13.9.2018

Zápis valné hromady KAS 5.4.2018

Zápis výboru KAS – 19.3.2018